Blog

Verimli Projeler Ödüllendiriliyor

19.9.2018 Canberk MAĞARA

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 19.su düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği (SENVER) Proje yarışmaları başvuruları başladı. Yarışmada endüstriyel işletmelerin enerji verimliliği projeleri ödüllendirilecek.

SENVER ile değişik enerji verimliliği projeleri kamuoyuna duyuruluyor. Uygulanmış projelerin başarısının ve sağladığı yararların tanıtılması benzer projeleri tasarlayan endüstriyel işletmelerin çalışmalarını da teşvik ediyor.

Enerji verimli endüstriyel işletmeleri ve endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevreye duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını amaçlayan yarışma, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.

 

İki Ana Grupta

Yarışma, Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri ve Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) olmak üzere, iki ana gruba ayrılıyor.

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri grubunda, endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik uyguladıkları projeler değerlendiriliyor. Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri üç alt gruptan oluşuyor. Gruplar;

Kategori 1, 500 TEP - 1.000 TEP,

Kategori 2, 1.001 TEP - 50.000 TEP,

Kategori 3, 50.001 TEP ve üzeri.

Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) grubunda ise entegre proje ve başarılı işletme yönetimi uygulamaları ile birim hasıla başına tüketilen enerjideki (enerji yoğunluğu) azalma dikkate alınıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) veri tabanında (Enerji Verimliliği Portalı) kayıtlı olup, enerji tüketim bilgilerini her yıl düzenli olarak gönderen endüstriyel işletmelerin veri tabanındaki kayıtları esas alınarak EİGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre ödül almaya layık görülen endüstriyel işletmeler belirleniyor.

Başvurular, 9 Kasım 2018 günü mesai bitimine kadar Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Kampüs Eskişehir Yolu 7. km 06520 Ankara adresine yapılabilecek. Yarışmaya ilişkin detaylar www.yegm.gov.tr adresinde.

Siz de destek almak ister misiniz?