Dashboard

Dashboard

Dashboard ürünü ile kurumların bilhassa orta ve üst düzey yönetici pozisyonundaki kişilere ve/veya gruplara, sorumlu oldukları ana iş ve faaliyet alanları ile ilgili tüm takip edilen verileri tek bir web sayfasından/ekrandan anlık olarak son durum ve gerçekleşen değerleri ile birlikte görme fırsatı sunulmaktadır.

Bir web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek yetkilendirme ile kurumun istediği veriler modüler yapılarda derlenerek, veri tiplerine göre yapılan sınıflandırma ile gösterime sunulacak, verilerin alındığı kaynaklardan veri geliş hızları esas alınarak anlık veri takibi yapılabileceği gibi, günlük, haftalık ve aylık gösterimlerde sunulabilecektir.

İstenirse verilerin gösterildiği modüllerde detay analizi için modüler yapı ekran genelinde sayfa değiştirerek modüle özel sayfa haline gelecek ve ilgili veriye ait daha detaylı verilerin gösterimi sağlanacaktır.

Ürün Faydası

Anlık ve Periyodik Doğru Bilgi Erişimi: Dashboard ile yönetsel seviyedeki kişi veya grupların tüm bilgi ihtiyaçlarına tek bir noktadan erişimleri.

Takip ve Aksiyon Noktalarının Belirlenmesi: İlgili raporlama modülleri ile hangi konu başlıklarında ne gibi sorunlar veya hedefin gerisinde kalınma durumu söz konusu ise lokasyondan bağımsız olarak bu veriler ışığında yönlendirme yapılabilmesi ve ilgili aksiyon sahiplerinin belirlenerek yönlendirme yapılabilmesi.

Farkındalık Yüksekliği ve Sürekli Takip: Verilerin her zaman belli bir noktada güncel tutulması ile sürekli ve anlık takip ile başarısızlık riskinin azaltılması, denetim, kontrol ve hedef gerçekleşmelerinin sürekli takibi.

Siz de destek almak ister misiniz?