Gamification Uygulamaları

Gamification Uygulamaları

Oyunlaştırma ile çalışanların motivasyon ve verimliliğini artırarak, şirketlerin belirledikleri hedeflere ulaşmalarını sağlamak.

Mevcut Sorunlar

- Çalışanların iş hedeflerini benimseyememesi,

- İş hedefi değişikliklerinin çalışanlara yansıtılamaması,

- Hedef-ödül kurgularının şeffaf olarak sunulamaması,

- Klasik hedef-ödül kurguları,

- Yöneticilerin değerlendirme için vakti olmaması,

- Çok sayıda davranış ölçümlemenin getirdiği karmaşa,

- Mevcut uygulamaların kullanım zorluğu.

Çözüm

- İşletmenin başarısı için, çalışanlara hangi davranışların değeri olduğunu etkili bir biçimde iletmenizi sağlar,

- Çalışanların iş hedeflerini yerine teşvik edecek çeşitli ödül türleri tanımlanabilir,

- İş hedeflerinin gerçekleşmesi için yaıplması gereken davranışları, çalışanları daha kolay benimsemesini sağlar ve onlara yol gösterir,

- Kullanıcıların, hedefler doğrultusunda ilerlemesi için desteklenmesini sağlar,

- Kullanıcıların farkındalıklarının artmasını sağlar,

- İş hedeflerinin beklentiler doğrultusundaki gelişiminin takibini sağlar. Çeşitli periyotlarda ve formatlarda takip edilebilir,

- Çalışanların iş hedeflerine göre gruplanmasını sağlar,

- Her ölçekten şirkete hizmet verebilecek yenilikçi yaklaşımlar ve yeni teknolojiler ile hazırlanmış esnek altyapı.

Siz de destek almak ister misiniz?